ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست

95,000 تومان140,000 تومان

صاف

توضیحات

ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست

 

هشیار سری بود ز سودای تو مست
خوش آنکه ز روی تودلش رفت ز دست
بی‌تو همه هیچ نیست در ملک وجود
ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست

حضرت سعدی

توضیحات تکمیلی

جنس محصول

,