هر کسی یک دلبر جانانه دارد من تورا

توضیحات

هر کسی یک دلبر جانانه دارد من تورا

هرکسی یاری در این کاشانه دارد ؛

من تو را یک هدف از رفتن میخانه دارد؛ من تو را

هرکه مستی می کند، یک دلبر نازک ادا

 در کنار ساغر و پیمانه دارد؛ من تو را

هر که را دیدم به فرداهای خود دل داده است

 آروزها در دل دیوانه دارد؛ من تو را

هر که عاشق می شود با جادوی یک دلفریب

در بغل معشوقه ای فتانه دارد؛ من تو را

در طواف عاشقی باید بسوزی دم به دم

 کعبه ای اینگونه هر پروانه دارد؛ من تو را

هرکسی در یک ستاره بخت خود را دیده است

 پیش خود یک آسمان افسانه دارد؛ من تو را

عاکف شوریده دل، در دفتر شعرش نوشت

هرکسی یک دلبر جانانه دارد؛ من تو را

👤 مهدی اخوان ثالث

×

ارتباط در واتساپ

× سئوالی دارید؟!